دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه زهرا و بی‌بی نساء از حاجی رمضان علی بقال، ۱۳۴۳ ق

اجاره نامه زهرا و بی‌بی نساء از حاجی رمضان علی بقال، ۱۳۴۳ ق

زهرا، دختر مرحوم حاجی بلال، و بی‌بی نساء، دختر مرحوم کربلایی محمد علی و همسر مرحوم حاجی بلال، یک باب خانه واقع در حندق از محلات سردزک را از حاجی رمضان علی بقال، پسر مرحوم کربلایی علی سقاء، به مدت یک سال از قرار ماهی یک تومان وجه نقد اجاره کرده‌اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ شوال ۱۳۴۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A181
  •