دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد حاج حیدر علی کاظمی درباره تاریخ تولد دخترش

استشهاد حاج حیدر علی کاظمی درباره تاریخ تولد دخترش

استشهاد حاج حیدرعلی کاظمی از آقایان مطلع جهت تأیید تاریخ تولد دخترش سکینه که شب چله بزرگ سال ۱۳۰۵ ش است. پنج نفر استشهاد نامه را تأیید و امضاء کرده‌اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۵ ش
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A180
  •