دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه وکیل خانم مشرف السلطنه درباره تنگدستی موکلش، ۱۳۳۴ ق

نامه وکیل خانم مشرف السلطنه درباره تنگدستی موکلش، ۱۳۳۴ ق

نامه میرزا زین العابدین، وکیل خانم مشرف السلطنه، به ریاست عدلیه فارس درباره ثابت شدن ادعای موکلش در تنگدستی، و اینکه اگر مدعی العموم این ادعا را قبول ندارد عقیده‌اش را بیان کند و باعث تعویق در کار موکل نشود. در حاشیه سند آمده: آقای مدعی العموم عقیده خود را مرقوم و دوسیه مسترد دارید. عبدالرحیم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ ذی‌القعده ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A174
  •