دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه مالکیت دو قطعه الماس، ۱۳۳۳ ق

استشهاد نامه مالکیت دو قطعه الماس، ۱۳۳۳ ق

استشهاد نامه میرزا سید علی خان از مطلعین برای تأیید تعلق دو تکه الماس که در توقیف عدلیه است به خود او و نه به خانم مشرف السلطنه؛ همراه با نامه وی به دبیرالممالک مدعی‌العموم و درخواست استرداد آنها. افرادی که استشهاد نامه را تأیید کرده‌اند: علی اکبر، خلیل، جلیل، سید محمد الحسینی، حشمت الله، و میرزا نصرالله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A15
  •