دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره اجاره اطاق یک کاروانسرا، ۱۳۳۲ ق

نامه درباره اجاره اطاق یک کاروانسرا، ۱۳۳۲ ق

نامه به حاجی محمد مهدی صاحب تاجر اصفهانی و درخواست پرداخت مال‌الاجاره یک باب اطاق در کاروانسرای [ناخوانا] روبه‌روی درب گمرک سابق به بی بی صاحب سلطان، همسر مرحوم حاجی نصرالله تاجر. میرزا زین العابدین چهار دانگ از اطاق مذکور را به تازگی خریده و از این پس مال‌الاجاره چهار دانگ اطاق باید در وجه میرزا زین العابدین کارسازی شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ رمضان ۱۳۳۲ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A146
  •