دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی بدهی به زینت الشریعه، ۱۳۴۴ ق

گواهی بدهی به زینت الشریعه، ۱۳۴۴ ق

هدایت الله و محمد علی ناظم السادات گواهی کرده‌اند که از سیصد من برنج چمپا که به زینت الشریعه مقروضند، دویست و ده من بابت مالیات دیوانی داده شده و باقی نود من را بعد از انقضاء مدت سه ماه دیگر بلا عذر پرداخت خواهند کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ محرم ۱۳۴۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A135
  •