دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بهجت بیگم و طهماسب خان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه بهجت بیگم و طهماسب خان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه بهجت بیگم، دختر مرحوم سید احمد، و طهماسب خان، پسر مرحوم علی میرزای امام زاده اسمعیلی، به صداق یک جلد کلام الله (که جلد و قرطاس آن یک تومان باشد) و به انضمام مبلغ سی تومان وجه سفید

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ محرم ۱۳۴۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A122
  •