دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه، ۱۳۲۵ ق

اجاره نامه، ۱۳۲۵ ق

میرزا زین العابدین، پسر حاجی محمد حسن، به وکالت از طرف خانم صغری (دختر حاجی محمد کریم بزاز شیرازی و همسر دائم مشهدی محمد علی سراج شیرازی) یک اتاق با کفش‌کن وصل به آن، به انضمام یک دانگ از شش دانگ از فضا و حوض و چاه آب و منبع و باغچه و مطبخ و درب کوچه و دالان و بیت‌الخلوت را به حاجی اسدالله بیک، پسر محمد ابراهیم شیرازی، به مدت سه سال و به مال‌الاجاره ماهی پنج‌هزار دینار وجه نقد رایج شیراز اجاره داده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ رمضان ۱۳۲۵ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A117
  •