دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه برای رفع گفتگو، ۱۳۳۲ ق

وکالت نامه برای رفع گفتگو، ۱۳۳۲ ق

وکالت نامه محمد حسن صاحب تاجر، پسر حاجی ابوالقاسم تاجر شیرازی، به میرزا زین العابدین، پسر حاج محمد حسن شیرازی، جهت قیام و اقدام در باب رفع گفتگو با خدیجه سلطان، دختر حاجی کوچک خان کامفیروزی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A113
  •