دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه برای آزادی شوهر

عریضه برای آزادی شوهر

عریضه عیال مشهدی ابوالقاسم کلاهدوز به رئیس اداره عدلیه مبنی بر گرفتار شدن همسرش در امنیه به خاطر تهمت دعوی مال‌الاجاره و بی‌سرپرست‌ماندن چهار سر عیالش، و درخواست از مخاطب جهت توصیه به اداره امنیه برای آزاد کردن وی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A105
  •