دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعای طلب، ۱۳۲۲ ق

ادعای طلب، ۱۳۲۲ ق

ادعای کربلایی احمد (پسر کربلایی محمود حداد)، حاجیه سلطان (همسر کربلایی محمود)، و فاطمه سلطان (همسر حاجی غلام رضای بزاز شیرازی) بر علیه مشهدی علی بقال (پسر علی اکبر) که وکیلش میرزا زین العابدین است، در مورد شش تومان بدهی مشهدی علی بقال به آنها بر اساس یک طغرا تمسک شرعی؛ وکیل مدعی‌علیه او را مشغول ذمه نمی‌داند و قرار شد مصالحه کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ شوال ۱۳۲۲ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A104
  •