دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه، ۱۳۳۰ ق

وکالت نامه، ۱۳۳۰ ق

وکالت نامه میرزا حسین، پسر مشهدی عباس، به شیخ زین العابدین از تاریخ تحریر به مدت یک ماه، جهت اقدام درباره دختر حاجی هادی به هر نحو که صلاح بداند

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ محرم ۱۳۳۰ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A100
  •