دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

سه کودک ردیف جلو از راست: فرح، هرمز، و فریبرز (فرزندان احترام غفاری و خلیل صالح)؛ نفر دوم ایستاده از راست: احترام غفاری، از چپ: خلیل صالح، خسرو صالح، خبیر الممالک، و بقیه ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A5
  •