دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده: ابوالقاسم (از فرزندان خدمه و خانه زاد)؛ نشسته از راست: سیف الدین غفاری، بدیع الزمان غفاری، و علینقی غفاری؛ نوشته پشت عکس: ابوالقاسم- این عکس‌های بچها [بچه‌ها] را تقدیم شد که از سرکار دعوت کنند که زودتر تشریف بیاورید طهران. علی نقی خان- بدیع الزمان-سیف الدین خان. ولی سیف الدین خودش از عکس ش [اش] بهتر است، خیلی صورتش سیاه شد سایه افتاده است. بدیعه، سیف الدین، علی نقی خان، قاسم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A30
  •