دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه سلطان خانم و فرزندش مرتضی خان وزیری

فاطمه سلطان خانم و فرزندش مرتضی خان وزیری

فاطمه سلطان خانم، همسر اسماعیل خان ضیاءالملک حاکم مراغه، به همراه فرزندش مرتضی خان وزیری

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها اصغر محمدزاده
 • متعلق به مجموعه اصغر محمدزاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 16174A10
 •