دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو عکس دسته جمعی در بهرآباد

دو عکس دسته جمعی در بهرآباد

دو عکس که کنار هم چسبانیده شده‌اند؛ حاضران: سرهنگ لیون (رئیس ایلچی مراغه) به همراه دخترش و همسرش خانم بارون، فاطمه سلطان خانم (همسر اسماعیل خان ضیاءالملک) که در عکس سمت راست از چپ نفر اول نشسته و در عکس سمت چپ، با کت سفید سمت راست نشسته است، و بقیه ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۸ ش
  • مجموعه ها اصغر محمدزاده
  • متعلق به مجموعه اصغر محمدزاده
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 16174A1
  •