دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته بالای عکس: «فروردین ۱۳۰۹ در یکی از باغات اصفهان از سهراب خان و خانم خلیل خان [اوا کارل] و بی‌بی طوبی و بی‌بی خورشید و بی‌بی خاور و فرهاد و [ناخوانا] قمر و خلیل خان انداخته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ فروردين ۱۳۰۹ ش
  • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A45
  •