دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریچهر

پریچهر

پریچهر (دختر بی‌بی هاجر آغا و منوچهر خان اسعد)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A14
  •