دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیست حقوق کارمندان وزارت جنگ، ۱۳۳۳ ق

لیست حقوق کارمندان وزارت جنگ، ۱۳۳۳ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ اسفند ۱۲۹۳ ش تا ۲۱ فروردين ۱۲۹۴ ش
  • ابعاد ۳۵.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A9
  •