دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت پرداخت حقوق کارمندان وزارت جنگ، ۱۳۳۴ ق

صورت پرداخت حقوق کارمندان وزارت جنگ، ۱۳۳۴ ق

شامل حقوق رئیس، مترجم، دو منشی، و دو سواد نویس

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۳۵.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A8
  •