دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال برای علیرضا خان مونس علی، ۱۳۳۸ ق

کارت پستال برای علیرضا خان مونس علی، ۱۳۳۸ ق

از طرف میرزا احمد خان، [ناخوانا] سابق ایالت خراسان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ محرم ۱۳۳۸ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A7
  •