دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت عضویت، ۱۳۲۷ ق

کارت عضویت، ۱۳۲۷ ق

کارت عضویت در «کمیته آزادی خواهان ایران» یا «مجاهدین»، متعلق به علیرضا خان، پسر میرزا عبد الوهاب، ساکن قورخانه کهنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ رجب ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A6
  •