دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت شناسایی علیرضا خان مونس علی، ۱۳۳۲ ق

کارت شناسایی علیرضا خان مونس علی، ۱۳۳۲ ق

ورقه هویت صادره از کمیساریای ناحیه [ناخوانا] تهران برای علیرضا خان (مونس علی): پسر شهربانو بیگم و سید عبد الوهاب، متولد تهران در تاریخ ۱۲۶۶ شمسی، تاریخ صدور کارت: ۵ تیر ۱۲۹۳ شمسی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ شعبان ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A3
  •