دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان صاحب جان و آقا محمد علی، ۱۲۷۸ ق

صلح نامه میان صاحب جان و آقا محمد علی، ۱۲۷۸ ق

صلح نامۀ صاحب جان، دختر حاجی کاظم اصفهانی، با آقا محمد علی، بر سر تمامی حق و بهره از میراث پدری شامل یک باب تیمچه نساجی واقع در محله نیم آورد دارالسلطنه اصفهان به انضمام یک باب خانه نزدیک تیمچه، و یک خانه در محله چاله [ناخوانا] از محلات شهر کاشان و یک باب حصار در نزدیکی خانه مزبور در کاشان، به مبلغ چهارده تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ شعبان ۱۲۷۸ ق
  • ابعاد ۳۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مونس علی
  • متعلق به مجموعه مونس علی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15170A13
  •