دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قرارداد ازدواج فاطمه و احمد کارخیران خوزانی، ۱۳۵۵ ق

قرارداد ازدواج فاطمه و احمد کارخیران خوزانی، ۱۳۵۵ ق

قرارداد ازدواج فاطمه، دختر مشهدی کریم پسر علی اهل روستای خوزان، و احمد کارخیران خوزانی، پسر رمضان علی؛ با مهریه‌ای مشتمل بر: بیست و شش تومان و دو هزار و پانصد دینار پول سفید رایج، نیم مشاع از شش دانگ یک باب خانه در محله شمس آباد خوزان، پنجاه تومان که پانصد ریال است برای خرید ملک برای عروس، و ده تومان برای خرید طلا و گوشواره. تا اینجا جزء صداق است و قرار شد ده تومان برای خرج و شیربها تسلیم کند و دو دست لباس زنانه در شأن عروس.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۵۵ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A88
  •