دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ خدیجه و کاظم اسفرجانی، ۱۲۴۶ ق

نکاح نامۀ خدیجه و کاظم اسفرجانی، ۱۲۴۶ ق

نکاح نامۀ خدیجه، دختر علی نقی اسفرجانی، و کاظم اسفرجانی؛ با مهریه‌ای شامل: سه تومان فضی تبریزی روپیه [ناخوانا] ۲۴ نخودی عددی یک هزار دینار رایج سلطانی، چهار مثقال طلا آلات به وزن صیرفی، مسینه آلات به وزن سابق، دو دست رخوت پوشاکی فرنگی و وطنی، رختخواب چیت عمل اصفهان، یک مفرش، گلیم ملون یک فرد، تخته نمد زوج، از بابت قیمت باغ و ملک، از بابت قیمت عمارت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ ربیع‌الثانی ۱۲۴۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۶ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A72
  •