دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ مرضیه بیگم و میر نصر ابوطالب، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامۀ مرضیه بیگم و میر نصر ابوطالب، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامۀ مرضیه بیگم، دختر عبدالجواد روضه‌خوان بنویه علیا، و میر نصر ابوطالب، پسر میرزا محمد علی؛ با مهریه‌ای به این قرار: ده تومان فضی، ده تومان برای خرید طلای احمر، ده تومان برای خرید لباس، پنج حبه [ناخوانا] بنویه سفلی، پنج حبه آب و ملک مزرعچه، یک ربع از یک طاق ترکه سفلی، یک در باغ مزرعچه، یک درب و نیم خانه بنویه سفلی، پنج تومان بابت هدیه یک جلد کلام‌الله مجید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A67
  •