دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ شهربانو و ابراهیم، ۱۳۱۷ ق

نکاح نامۀ شهربانو و ابراهیم، ۱۳۱۷ ق

نکاح نامۀ شهربانو، دختر کربلایی یار مراد کهریزی با وکالت پدرش، و ابراهیم، پسر محمد بهمن آبادی با وکالت پدرش؛ با مهریه چهل تومان ریال دیناپاد مظفرالدین شاهی که بیست تومان از آن واصل شد و مابقی بر ذمه داماد است. به علاوه نیم دانگ از باغ پدر داماد، یک دست رختخواب بروجردی به قیمت سه تومان، یک دست آفتابه لگن مسی ساخت کاشان به قیمت یک تومان و پنج هزار موصوف که همگی بر ذمه داماد است که هنگام توانایی بپردازد. در پانزدهم ذیقعده ۱۳۲۰ق، شهربانو باغ و خانه ذکر شده را به پدرش منتقل کرد و او آنها را به مال‌المصالحه پنج تومان به حاج سیف‌الدوله انتقال داد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ شوال ۱۳۱۷ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A66
  •