دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ رقیه سلطان و موسی

نکاح نامۀ رقیه سلطان و موسی

نکاح نامۀ رقیه سلطان، دختر اسماعیل خان با وکالت پدرش، و موسی، پسر مهدی قلی؛ با مهریه پنجاه تومان وجه قران و اجناس زیر به ارزش پنجاه تومان: فرش اطاق، آفتابه لگن، رختخواب، یخدان، سماور، مجموعه [مجمعه] با ظروف.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A62
  •