دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ صغرا و رضا، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامۀ صغرا و رضا، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامۀ صغرا، دختر صغیر غلام علی پسر حاج اسماعیل ساکن [ناخوانا]، و رضا، پسر مرحوم علی پسر رجب محمدآبادی‌الاصل ساکن مزرعه حاج [ناخوانا]؛ با مهریه‌ای به این قرار: دو دانگ از یک خانه واقع در محمدآباد با ملحقاتش، ده تومان فضی به ریال برای خرید مس صفارپسند، ده تومان فضی برای خرید فرش [ناخوانا] و صندوق [ناخوانا]، ده تومان فضی به ریال موصوف که هر وقت داماد توانایی داشت به عروس بدهد، سه تومان فضی به ریال موصوف برای خرید انگشتر طلا، و هفت تومان فضی به ریال موصوف برای خرید رخوت زنانه نفیس.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A52
  •