دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه و طلاق نامه، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ ق

نکاح نامه و طلاق نامه، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ ق

یک روی سند نکاح نامۀ بیگم جان، دختر سید حسین پسر سید نصرالله، و محمد اسماعیل، پسر مرحوم محمد رضا دائی؛ با مهریه شصت تومان فضی به ریال جدیدالضرب ناصرالدین شاهی. قرار شد که داماد سی تومان از مهریه را نقد بپردازد به موجب تفصیل به ازای خانه ده تملیک نماید: رخوت زنانه، پنج تومان فرش، طلا و مس. و مبلغ سی تومان بر ذمه داماد باقی ماند. روی دیگر سند طلاق نامۀ بیگم جان، دختر سید حسین گازرگاهی و همسر دائم غیر مدخوله اسماعیل، پسر مرحوم رضا مشکی باف گازرگاهی، مبنی بر راضی گردیدن دو طرف توسط مصلحین خیراندیش به جدایی از یکدیگر به خاطر وجود گفتگو و منازعه. بیگم جان با همسرش بر سر دعاوی و حقوقش از مهریه، نفقه و کسوة زمان مزاوجت به مبلغ بیست و پنج درم به وزن شاه گندم یوس و معادل دو عدد فلوس سیاه نقدین مأخوذین به انضمام هر حق و دعوایی که اسماعیل بر بیگم جان و پدر او داشت، و مشروط به اقرار و اعتراف زوج به اینکه زوجه غیر مدخوله است، مصالحه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ذی‌القعده ۱۳۰۱ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۴۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A44
  •