دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب و یک نامه از حاج میرزا محمود صاحب، ۱۲۹۵ ق

صورت حساب و یک نامه از حاج میرزا محمود صاحب، ۱۲۹۵ ق

صورت حساب حاج میرزا محمود صاحب تاجر کازرانی از ۵ شوال ۱۲۹۵ق تا ۴ ربیع‌الاول ۱۲۹۶ق حاوی اسامی افراد از جمله بازرگانان، باربران، ارسال کنندگان، شهرهای مبدأ و مقصد، کالاهای بازرگانی، کرایه حمل و نقل، و نامه‌ای در انتهای سند حاوی درخواست مرور کالاها.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۲۹۵ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۶ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A43
  •