دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامۀ شاه زینب خانم، جان جان و دیگران با آقا محمد، ۱۲۰۱ ق

صلح نامۀ شاه زینب خانم، جان جان و دیگران با آقا محمد، ۱۲۰۱ ق

صلح نامۀ شاه زینب خانم، دختر محمد علی، جان جان ملقب به ام کلثوم (خواهر کوچک آقا رجب علی)، محمد باقر (پسر محمد علی)، آقا علی، و آقا ابوالحسن فزوه‌ جی، با آقا محمد، پسر آقا محمد‌ علی از روستای مزبور [خوراسگان؟]، بر سر یک قطعه زمین [ناخوانا] اربابیه به مساحت نه قفیز با ملحقاتش به مبلغ دو تومان تبریزی فضی جاری در معاملات اصفهان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۲۰۱ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۴۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A41
  •