دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامۀ مریم و خیرالنسا، با میرزا محمد مسیح، ۱۱۶۰ ق

صلح نامۀ مریم و خیرالنسا، با میرزا محمد مسیح، ۱۱۶۰ ق

صلح نامۀ مریم، دختر امین شعرباف و همسر دائم مرحوم اسماعیل ساغری چی قزوینی‌الاصل ساکن اصفهان، و خیرالنسا، دختر حاج محمد طباخ و مادربزرگِ مادریِ عبدالرسول، ابوالحسن و عبدالکریم، فرزندان مریم خانم و اسماعیل ساغری چی، با میرزا محمد مسیح، پسر میرزا محمد باقر، بر سر شش دانگ یک باب باغ واقع در محله [ناخوانا] از توابع [ناخوانا] اصفهان به مبلغ پنجاه تومان تبریزی فضی نقد و مقدار بیست من به وزن شاه گندم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شوال ۱۱۶۰ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۶۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A39
  •