دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد

استشهاد

استشهاد پیرمردان و ریش‌سفیدان روستاهای دوموچال [دمچال]، کماچال، و کنف گوراب درباره اینکه آیا ملا علی اکبر، عموی مشهدی ملا بابای دوموچالی، در زمان مرگ وراث دیگری غیر از مشهدی ملا بابا، پدر حاج رمضان دوموچالی، داشته است یا نه. هفت نفر این استشهاد را تایید و ضمنا اظهار داشته‌اند که مشهدی علی خان [ناخوانا] وارث ملا علی اکبر نیست.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A35
  •