دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ بیگم آغا و مصطفی، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامۀ بیگم آغا و مصطفی، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامۀ بیگم آغا، دختر محمد قلی خان ساکن زفره لنجان، و مصطفی، پسر حاج علی اکبر ساکن دریچه؛ با مهریه صد تومان پول سفید رایج خزانه مظفرالدین شاهی. همچنین داماد با عروس بر سر یک جلد کلام الله، چهار دست لباس زنانه زری و مخمل، یک دست فرش که فراخور اطاق نشیمن باشد، دو دست رختخواب قلمکار اصفهان، ده مثقال صیرفی طلا، ده من به وزن تبریز مسینه آلات ساخته، دو دانگ از شش دانگ خانه اندرونی محل سکونت پدر داماد، به انضمام پنج جریب ملک و یک جریب از صحرای معروف به صالح آباد به مبلغ یک صد دینار رایج و یک چهاریک گندم موهوبین مصالحه کرد. و بعد داماد رقبات [املاک] توصیف شده را با همسرش به مال‌المصالحه ده تومان سفید موصوف از صداقیه و یک چهاریک گندم موهوب مصالحه کرد. مبلغ نود تومان از مهریه به ذمه زوج باقی ماند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A30
  •