دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین هاشم ملک مدنی و اشرف خانم، ۱۳۴۸ ق

صلح نامه بین هاشم ملک مدنی و اشرف خانم، ۱۳۴۸ ق

صلح نامۀ هاشم ملک مدنی با اشرف خانم، دختر سلطان محمد میرزا سیف الدوله [و] همسر رسول خان رضوی ملایری، بر سر شش دانگ کاروانسرا و دکان‌های متصل به هم معروف به سرای میرزا ابوالقاسم خانی واقع در شهر ملایر به انضمام یک سهم از مجرای قنات بهارستان به مبلغ سه هزار و پانصد تومان وجه فضی دوهزاری پنج عدد یک تومان. حاشیه سند: رسید دریافت سه هزار و پانصد تومان توسط هاشم ملک مدنی. و احمد مدنی، برادر بطنی هاشم ملک مدنی، در بیست و نه رجب ۱۳۴۸ قمری اجازه مصالحه را مرقوم و راضی به اخذ وجه المصالحه شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ صفر ۱۳۴۸ ق
  • ابعاد ۳۷ × ۴۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A26
  •