دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین زینب و زین‌العابدین، ۱۲۲۶ ق

صلح نامه بین زینب و زین‌العابدین، ۱۲۲۶ ق

صلح نامۀ زینب، دختر اسماعیل خوراسکانی جَی، با زین‌العابدین، پسر محمد باقر خوراسکانی، بر سر تمامی ارثیه‌ای که از والدینش به او منتقل شده است شامل: شش دانگ یک باب خانه در محله علی یار روستای مزبور مشهور به خانه آقا اسماعیل، تمامی ارثیه‌اش از شش دانگ بهاربند مشهور به بهاربند آقا اسماعیل، و از دو چشمه کاهدان و اصطبل خربه و کاهدان دیگر خربه هریک متصل و واقع در بهاربند مزبور با متعلقاتش به مبلغ مصالحه صد دینار نقد و مقدار پنجاه وزم گندم به وزن شاه. حاشیه سند: زینب ضمن مصالحه ملزم شد که قدرالحصه سایر شرکا و بهاربند آقا اسماعیل را به انضمام سه چشمه کاهدان‌های خربه و غیره همراه با اصطبل مزبور را خریداری کرده، تسلیم زین‌العابدین کند و مطالبه قیمت نکند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ صفر ۱۲۲۶ ق
  • ابعاد ۳۳.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A22
  •