دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه صلح نامۀ حاج حبیب الله، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، و ۱۳۰۱ ق

سه صلح نامۀ حاج حبیب الله، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، و ۱۳۰۱ ق

سند اول سواد صلح نامه‌ای در تاریخ هشتم ذیقعده ۱۲۹۹ ق بین حاج حبیب‌الله، پسر مرحوم حاج میرزا عبدالله، و خواهرش، ماهی خانم، بر سر انتقال تمامی مایملک ماهی خانم مشتمل بر نقره، اجناس، منافع، اعیان، اراضی، املاک، اثاث البیت، اقمشه، رخوت، ذوات حقوق، دعاوی و غیره در ازای یک جفت دستبند طلا، یک عدد چاقو، و مبلغ یک عدد چهارده شاهی تام‌العیار. صلح نامۀ دوم در تاریخ پنجم ربیع‌الاول ۱۳۰۰ ق بین حاج حبیب‌الله و دو پسر صغیرش، محمد حسین و مرتضی قلی، بر سر آنچه از خواهرش، ماهی خانم، به او منتقل شده بود، در ازای یک عدد چاقو و یک عدد چهارده شاهی خمس روسی. صلح نامۀ سوم در تاریخ بیست و چهارم ربیع‌الثانی ۱۳۰۱ ق بین حاج حبیب‌الله با پسرش، محمد حسین، بر سر انتقال تمامی اشیائی که از خواهرش، ماهی خانم، به وی منتقل شده بود در ازای یک قبضه چاقو که از آن محمد حسین بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ ذی‌القعده ۱۲۹۹ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۲ سانتیمتر۲۱ × ۲۷ سانتیمتر۱۸ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A123
  •