دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع ‌نامه بین فاطمه سلطان بیگم و سید ابوالحسن، ۱۲۵۰ ق

بیع ‌نامه بین فاطمه سلطان بیگم و سید ابوالحسن، ۱۲۵۰ ق

بیع ‌نامۀ سید ابوالحسن، پسر حاج میر ابوالفتح، و فاطمه سلطان بیگم، بر سر فروش دو باب دکان شانه‌بندی و پالان‌دوزی متصل به یکدیگر واقع در بازار مرغ دارالسلطنه اصفهان به مبلغ شش تومان و پنج هزار دینار فضی جاری در معاملات اصفهان. پیش از این مصالحه، فاطمه سلطان بیگم این املاک را به مدت نود سال به مال‌الاجاره مبلغ پنج هزار دینار اجاره کرده بود. در این بیع نامه، سید ابوالحسن هر گونه حق و بهره خود را به ازای سه هزار دینار با فاطمه سلطان بیگم مصالحه کرد. همچنین مال‌المصالحه غبن دو هزار دینار تعیین شد. در کل مبلغ هفت تومان و پنج هزار دینار فضی جاری در معاملات اصفهان معامله شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ شوال ۱۲۵۰ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۶۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A114
  •