دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح ‌نامه بین ابوتراب و فتحعلی، با حاج علی‌رضا، ۱۲۲۸ ق

صلح ‌نامه بین ابوتراب و فتحعلی، با حاج علی‌رضا، ۱۲۲۸ ق

صلح ‌نامۀ ابوتراب و فتحعلی، پسران صلبی فضل‌الله، با حاج علی‌رضا، پسر عبدالرضا شیرازی، بر سر فروش شش دانگ یک باب حانوت دایره عطاری کنار نهر عباسی واقع در محله سر‌دزک از محلات دارالعلم شیراز که موروثی از مادرشان، دختر خواجه محمد تقی [یا نقی]، به آنها رسیده است به مبلغ دوازده تومان تبریزی رایج. و بعد پسران فضل‌الله با حاج علی‌رضا بر سر غبن مال‌المصالحه به مبلغ پنج هزار دینار به قرار ریال دو مثقال و شش نخود عددی هزار و دویست و پنجاه دینار مصالحه کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ جمادی‌الثانی ۱۲۲۸ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A112
  •