دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعلامیه معرفی داروهای موجود در دواخانه مرکزی طهران، ۱۳۱۲ ق

اعلامیه معرفی داروهای موجود در دواخانه مرکزی طهران، ۱۳۱۲ ق

اعلان دواخانه معلم خانه مسیو شویرن، دواساز اقدس همایونی [ناصرالدین شاه]، مبنی بر معرفی بعضی از داروهای موجود در دواخانه مرکزی طهران با ذکر خواص، طریق استعمال، قیمت، وزن و نحوه بسته‌بندی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۴۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A111
  •