دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین فاطمه نساء و علی اکبر، ۱۲۳۹ ق

صلح نامه بین فاطمه نساء و علی اکبر، ۱۲۳۹ ق

صلح نامۀ فاطمه نساء، دختر مرحوم میرزا بابا، خواهر زاده محمد رضا کرکراق اصفهانی، با علی اکبر، پسر محمد حسین تاجر اصفهانی، بر سر یک حبه و یک ششم از یک حبه دیگر از هفتاد و دو حبه روستای معین موسوم به روستای ابروسان از روستاها و مزارع بلوک جی اصفهان به مبلغ صد دینار تبریزی نقد و مقدار صد من به وزن شاه گندم پاک خالص بی‌عیب.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ محرم ۱۲۳۹ ق
  • ابعاد ۳۳ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A110
  •