دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت جمع و خرج، ۱۳۱۸ ق

صورت جمع و خرج، ۱۳۱۸ ق

صورت جمع و خرج تتمه از ۲۶ شعبان ۱۳۱۸ ق تا شوال ۱۳۱۹ ق حاوی اطلاعاتی درباره اقلام و حواله‌جات دریافت شده توسط والده میرزا محمد رضا، جمع و خرج عیال زین‌العابدین، و جمع و خرج عیال آقا میرزا آقا

نمای تفصیلی

  • تاریخ شعبان ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۹۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A107
  •