دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماهنامه جمعیت نسوان وطنخواه، شماره ۱ تا ۹، ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ش

ماهنامه جمعیت نسوان وطنخواه، شماره ۱ تا ۹، ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ش

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: شاهزاده ملوک اسکندری؛ شماره ۱ تا ۸ (۱۳۰۲ ش) در یک جلد و شماره ۹ (۱۳۰۴ ش) در جلد دیگر آمده اند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۲ ش تا ۱۳۰۴ ش
 • یادداشت ها

  متأسفانه هنگام عکسبرداری، دو صفحه ۱۵ و ۱۶ مجله شماره ۵ و ۶ از قلم افتاده اند.

 • ابعاد جلد ۱: ۱۶ × ۲۰ سانتیمتر؛ جلد ۲: ۱۴.۵ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز اسناد و مطالعات رسانه ها
 • متعلق به مرکز اسناد و مطالعات رسانه ها
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15160A2
 •