دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعتصاب غذای یک زن حقوق طلب در زندان منچستر، ۱۳۲۷ ق

اعتصاب غذای یک زن حقوق طلب در زندان منچستر، ۱۳۲۷ ق

او برای ممانعت از تغذیه اجباری، در سرداب محبس برای خود سنگر و سدی بسته و مأمورین پس از یک ساعت آب پاشی با تلمبه، پنجره سرداب را شکسته و داخل شده‌اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ شوال ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G8
  •