دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تکذیب فروش زنان و بچه‌ها در مراکش، ۱۳۲۹ ق

تکذیب فروش زنان و بچه‌ها در مراکش، ۱۳۲۹ ق

اردوی فرانسه در مراکش مسئلۀ فروش زنان و بچه‌ها را تکذیب کرده و ادعا می‌کند که فقط دو سه بچه کوچک فروخته شده بودند ولی بعد از کشف این مسئله آن‌ها را پس گرفته به خانواده‌شان مسترد داشتند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G41
  •