دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست گاوبازی زنان در اسپانیا، ۱۳۲۹ ق

درخواست گاوبازی زنان در اسپانیا، ۱۳۲۹ ق

درخواست زنان برای شرکت در گاوبازی و مخالفت دولت

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ صفر ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G30
  •