دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رد عضویت مادام کوری در آکادمی فرانسه، ۱۳۲۹ ق

رد عضویت مادام کوری در آکادمی فرانسه، ۱۳۲۹ ق

جلسه آکادمی‌های پنجگانۀ فرانسه درباره قابلیت زنان برای انتخاب شدن در دارالعلم‌ها، و رد شدن عضویت مادام کوری

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ محرم ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G29
  •