دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجروح شدن وزیر توسط زنان حقوق طلب لندن، ۱۳۲۸ ق

مجروح شدن وزیر توسط زنان حقوق طلب لندن، ۱۳۲۸ ق

زن‌های حقو‌ق‌طلب در لندن یکی از وزرا را به زمین انداخته لگدکوب کرده‌اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G28
  •